Våra tjänster

Swace Digital erbjuder tekniskt avancerade tjänster, moderna designlösningar och digital produktutveckling.

Teknik
Design
Produktutveckling

Tekniker och ramverk – Webb eller app? Native eller hyrbrid? React eller Angular? Traditionellt CMS eller Headless CMS? WordPress eller Episerver? Säkerhet, versionshantering och underhåll?

Det finns inga universallösningar

Tekniker & ramverk styrs av kundens behov. Som breda specialister anpassar vi våra team för att du ska få den bästa tänkbara lösningen.

Förstå först & välj sedan

Det är ofta dyrt att göra fel. Därför är det viktigt för oss att tillsammans analysera behovet, de tekniska utmaningarna samt sätta förväntningarna innan vi påbörjar ett utvecklingsprojekt.

Enkelt, flexibel & kostnadseffektivt

Genom att anpassa teamet efter kundens tekniska behov har vi möjlighet att erbjuda enkla, flexibla & kostnadseffektiva lösningar.

Mer än bara färg & form – Det grafiska arbetet lägger grunden för din digitala lösning där samspelet mellan produkt och användare är avgörande.

Skapa en helhetsbild för rätt prioriteringar

Varje projekt börjar med en förstudie vars syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat projekt. Vi kartlägger samband & konkretiserar projektet så att rätt beslut kan fattas.

Fatta medvetna designbeslut

Genom enkla flöden, tydlig layout & välgenomtänkta interaktionsmönster gör vi lösningar som är enkla att använda & kostnadseffektiva att utveckla. Med användaren i fokus minimerar vi riskerna för att onödig funktionalitet utvecklas.

Färg & form

Mejsla ut grafiska skisser som på ett överskådligt men detaljerat sätt illustrerar den digitala lösningen. De grafiska skisserna tjänar ofta som underlag för fortsatt utveckling av lösningen.

Erbjudanden inom Design

Klicka på ett erbjudande för att läsa mer

Optimera, utveckla nytt eller ta fram MVP – Vi finns där genom hela kedjan. Från idé & koncept, genom design & utveckling till färdig produkt, lansering & underhåll.

Förstå för rätt prioriteringar

Det finns ingen funktion som är dyrare att utveckla än den som aldrig används. Vår erfarenhet gör det möjligt att se sambanden och ge dig de insikter som bidrar till att rätt beslut kan fattas tidigt i processen.

Mer än bara färg & form

Genom enkla flöden, tydlig layout & välgenomtänkta interaktionsmönster gör vi lösningar som är enkla att använda & kostnadseffektiva att utveckla. Med grafiska skisser illustrerar vi den digitala lösningen på ett överskådligt men detaljerat sätt för att tjäna som underlag för utvecklingsteamet.

Tekniker och ramverk

Du är i trygga händer. Vi bygger lösningar anpassade efter de tekniker och plattformar som bäst passar dina behov. Som breda specialister behöver vi aldrig kompromissa på vad som är bäst för dig.

Erbjudanden
Vi har även erbjudanden inom design och produktutveckling
Se även våra tekniska erbjudanden