Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Swace Digital AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med en kontaktförfrågan eller jobbansökan.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför

Vid kontaktförfrågan eller jobbansökan efterfrågar vi följande:

  • Namn
  • Mail
  • CV (vid jobbansökan)

Du väljer själv vilka övriga personuppgifter du skickar med i ditt CV.

Swace Digital AB samlar in personuppgifterna för att kunna behandla din förfrågan eller ansökan samt för att du ska kunna få återkoppling från oss.

3. Laglig grund

All behandling av insamlade personuppgifter baseras på det samtycke du lämnar när du fyller i vårt kontaktformulär eller söker en tjänst hos oss.

4. Lagringsperiod

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålet.

5. Tredje parter

Swace Digital AB kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Swace räkning, dvs. personuppgiftsbiträden. Detta kan exempelvis vara våra IT-leverantörer. Det är dock alltid Swace Digital AB som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Personuppgifter som samlas in kan även komma att överföras till eller lagras av tredje part i ett land utanför EU/EES. I sådana fall är Swace Digital AB ansvariga att se till att adekvat skyddsnivå föreligger och i enlighet med gällande sekretesslagar att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

6. Dina rättigheter

Du har rätt till:

  • Tillgång (informeras om vilka personuppgifter vi behandlar)
  • Rättelse (att vi ändrar i den information vi har om den är felaktig eller ändras)
  • Radering (att vi helt tar bort dina personuppgifter)
  • Begränsning (att vi tillfälligt eller permanent avbryter behandling av dina personuppgifter)
  • Portabilitet (att få en kopia i elektroniskt format)
  • Att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande
  • Att återkalla ditt samtycke

Dina rättigheter ska behandlas inom 30 dagar efter att vi fått in en begäran till info@swace.se

7. Förändringar i policyn

Swace Digital AB äger rätten att när som göra ändringar i denna policy. Vid förändringar eller vid behandling av dina personuppgifter för annat syfte än ovan angivet kommer du att få information om detta.

8. Kontakt

Har du frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller klagomål, tveka inte att kontakta oss på Swace Digital. Våra kontaktuppgifter:

Swace Digital AB

Klostergatan 10, 753 21 Uppsala

E-post: info@swace.se

Du har också rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/

 

Cookies

9. Cookies

En cookie är en liten datafil som lagras i din dator.

Cookies används i huvudsyfte att ge dig som användare en så bra upplevelse som möjligt. Swace Digital använder sig av Google Analytics och Google Tag Manager.

Om du inte vill att Swace använder cookies för att förbättra din användarupplevelse kan du enkelt stänga av spårning i din webbläsare. Dessa inställningar kommer hindra Swace och andra att registrera cookies. Väljer du att stänga av cookies kan det innebära att vissa funktioner på webbplatser inte kommer att fungera.

Du kan läsa mer om cookies på: http://www.allaboutcookies.org/