Förstudie

Skapa en helhetsbild för rätt prioriteringar

ETT ERBJUDANDE INOM

Design

Varje projekt börjar med en förstudie vars syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat projekt. Vi kartlägger samband & konkretiserar projektet så att rätt beslut kan fattas, fastställer mål och vision för kundens långsiktiga digitala kommunikation med såväl befintliga som framtida utvecklingsbehov tydligt identifierade.
Under ett eller flera tillfällen samlar vi samtliga sakägare för att tillsammans kartlägga olika faktorer;

  • Målgruppsanalys

  • Viktiga funktioner

  • Tonalitet, design och grafisk profil

  • Risker och utmaningar

  • Behovsanalys

  • Översikt över era interna system, tjänster samt API

  • Vad är bra och vad är mindre bra i er nuvarande digitala kommunikation

  • Nyckelpersoner och sakägare

  • Innehåll

Underlaget sammanställs sedan av oss och presenteras grafiskt och muntligt.

Se fler erbjudanden inom design