Tillgänglighetsanpassning av hemsidor

Vi hjälper dig att tillgänglighetsanpassa din hemsida så du kan nå ut till alla dina användare

ETT ERBJUDANDE INOM

Teknik

Den 1 januari 2019 trädde den nya lagen om tillgänglighet i digital offentlig service i kraft. Lagen är den svenska implementeringen av ett EU:s nya tillgänglighetsdirektiv.

Var femte användare har någon form av funktionsnedsättning som gör det svårare för dem att använda hemsidor. Tillgänglighetsanpassning syftar till att göra det lättare för alla, oavsett funktionsvariation, att ta till sig information på hemsidor. Svårigheterna varierar från förmåga att ta till sig information till behov av fysiska hjälpmedel så som skärmläsare eller andra navigeringsverktyg. För att sådana verktyg ska fungera behöver hemsidan följa en tillgänglig struktur och en tillgänglig design kan hjälpa användare att ta till sig innehållet.

Utöver att hemsidor ska vara hanterbara, begripliga och robusta skall de enligt den nya lagen även erbjuda användare möjlighet att påtala brister när det kommer till tillgänglighet och begära att få dessa åtgärdade. Den kontakten och hanteringen av den måste också följa GDPR, något som vi också kan hjälpa till med.

För att tillgänglighetsanpassa din hemsida använder vi vår omfattande erfarenhet av design och utveckling för att se till att du kan nå ut till alla dina användare. Kontakta oss för en kostnadsfri prisuppskattning.

Se fler erbjudanden inom teknik