Taggis

A simple way of educating people

Marzipano
ReactJS
Ruby on Rails
SCORM1

Taggis är ett unikt författarverktyg för eLearning, där man kan skapa interaktiva virtuella träningsmiljöer med 360- och stillbilder.

Uppdrag

Taggis erbjuder ett unikt koncept för att skapa utbildningar och presentationsmaterial. Genom att addera lager av interaktivitet i 360-bilder, filmer och stillbilder återskapar användaren verklighetstrogna utbildningsmiljöer och kommunikativt material som möjliggör skalbar och kostnadseffektiv utbildning i svåråtkomliga miljöer.

Tillvägagångssätt

Swace tog fram en användarvänlig design baserad på komponenter från Material-UI som är ett modern bibliotek från Google som används i flera av deras egna produkter. Plattformen är byggd i front-end ramverket React, och back-end i Ruby on Rails. Kurserna görs kompatibla med SCORM i back-end, vilket gör att de kan exporteras till de flesta LMS (Learning Management System) som används på marknaden.

Teknikval

Marzipano
ReactJS
Ruby on Rails
SCORM1

Resultat

Tjänsten säljs idag bland annat via världens största producent av kurser inom eLearning för flygbolag - CAE. Läs mer om tjänsten på Taggis hemsida.

Se mer case