Jetty

Get your acts together

Dart
Flutter
ReactJS
Redis
Redux
SQL
Symfony

Jetty är ett molnbaserat verktyg för planering, kommunikation och produktion av komplexa evenemang som kan användas från mac, PC, plattor och smartphones.

Uppdrag

Festival- och eventproduktion innebär samordning av många, ibland hundratals akter, där flera tusen människor med olika fokus samarbetar kring ett gemensamt program. Jetty är ett digitalt produktionsverktyg, som hjälper projektets yrkesroller att riskminimera och effektivisera sina processer. Idag finns Jetty på den svenska och danska marknaden. Användare från hela världen arbetar mot och i systemet i samband med stora evenemang. Swace Digital fick i uppdrag att utveckla en helt ny version av verktyget och även inkorporera fler funktioner i systemet för att bredda marknaden för produkten, också internationellt.

Tillvägagångssätt

Swace tog tillsammans med Jettys tekniska avdelning fram en systemarkitektur i projektets inledande fas. Front-end byggs i React med stage management biblioteket Redux. Back-end skrivs i Symfony med php framework:et Symfony. Databasen är skriven i SQL. Kunderna kan styra innehållet på sina hemsidor via ett CMS i Jetty, samt lägga ut uppgifter på sina anställda via en mobilapplikation.

Teknikval

Dart
Flutter
ReactJS
Redis
Redux
SQL
Symfony

Resultat

Jetty 2 rullades ut i början av 2018 och används av kunder som bland andra Göteborgskalaset och Malmöfestivalen.

Se mer case