Rädda barnen

En hemsida för alla barns lika värde.

Gatsby
GraphQL
Headless
OpenSearch
PHP5
ReactJS
Redis
SQL
Wordpress

Rädda barnen arbetar för alla barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. På hemsidan för rädda barnen finns det stöd och kunskap om barn och den hjälper till att sprida information om hur man kan t.ex. engagera sig eller donera pengar för att stötta deras arbete.

Tillvägagångssätt

Hemsidan skapades i nära samarbete med ett team hos Rädda Barnen. Vi migrerade den befintliga datan till en ny databasstruktur och nyttjade OpenSearch för sök och analys. WordPress utgör ett headless CMS, datan exponeras via GraphQL och för caching används Redis. Den nya designen har implementerats och byggts statiskt med ReachJS och Gatsby.

Resultat

Den nya hemsidan är användarvänlig och responsiv. Det finns även ett inloggat läge som tillåter besökare att skapa sina egna kollektioner av Rädda Barnens resurser. Lanseringen genomfördes i oktober 2021 och slutresultatet ser du här.

Vi använde oss av dessa tekniker

Gatsby
GraphQL
Headless
OpenSearch
PHP5
ReactJS
Redis
SQL
Wordpress

Se mer case