Immuneed

Bidrar till säkrare medicin för människor över hela världen.

CRM
Gatsby
GraphQL
MobX
PHP5
Wordpress

Immuneed specialiserar sig på immunologi och preklinisk läkemedelsutveckling. Deras mål är att bidra till säkrare medicin för människor över hela världen.

Tillvägagångssätt

WordPress används för att fylla i innehåll på synkat material som sedan exponeras via GraphQL. Sidan byggs statiskt med ReactJS och Gatsby. Formulär på sidan integreras mot CRM-verktyget Hubspot och statehanteringen på sidan sköts av MobX.

Resultat

Hemsidan lanserades i juni 2021 och slutresultatet ser du här.

Vi använde oss av dessa tekniker

CRM
Gatsby
GraphQL
MobX
PHP5
Wordpress

Se mer case