“Därför tror jag att en hybrid är den bästa lösningen för oss”

Sophie Ruth berättar om sin roll som VD, nuläget och arbetet under och efter pandemin.

Du har varit VD på Swace sedan i april 2019 men klev in i bolaget redan 2017. Kan du berätta om din resa på Swace? 

– Jag kom in på bolaget i en roll där jag jobbade med HR och rekrytering när Swace fortfarande var ganska små. Att Swace valde att satsa på en sådan roll så pass tidigt tyckte jag sa ganska mycket om dem som bolag. Jag fick väldigt fria händer i att bygga upp min roll vilket var både kul och utmanande. Därefter fick jag även förtroendet att kliva in i VD-rollen. De ville ha ett fortsatt personalfokus, och det blev en vidare satsning för att bibehålla en arbetsplats med ett bra arbetsklimat. Våra medarbetare är vår största tillgång, därför är det väldigt viktigt att folk trivs och mår bra. Det blir både roligare att jobba och man får bättre resultat.

 

 

Vad tycker du är det bästa med att vara VD på Swace?

– Först och främst tycker jag att det är kul att jobba i ett företag med så bra kollegor. Gällande själva VD-rollen är det å ena sidan att få jobba väldigt brett – vi är fortfarande ett mindre bolag även om vi växer, å andra sidan att jag har fått lära mig så mycket nytt. Jag får verkligen utmana mig själv!

 

 

Hur har Swace jobbat under pandemin? 

– Vi har varit lyckligt lottade att våra kunder har fortsatt att beställa vilket gjort att vi kunnat jobba på ”som vanligt”, med skillnaden att vi arbetat hemifrån. Något vi märkt är att omställningen till digitala möten möjliggjort för oss att kunna jobba med kunder på andra orter, så det är något som har blivit lättare. I början av pandemin tog vi det dock försiktigt med rekryteringen eftersom allting var så osäkert men det hade vi inte behövt. Nu är vi igång igen och letar löpande efter nya duktiga medarbetare.

Just nu är frågan om distansarbete på agendan hos många företag. Hur blir det på Swace? 

– Jag tänker ju att vi kommer att fortsätta arbeta flexibelt, alltså en hybridlösning. Det blir lättare för våra medarbetare att få ihop vardagen, vilket jag ser som både viktigt och positivt. Vi har också märkt att det har fungerat bra att ha det flexibelt. Samtidigt märker jag att de flesta vill vara inne på kontoret. Det skapar ju en annan sammanhållning med kollegorna, och det är också viktigt för de som jobbar här. Därför tror jag att en hybrid är den bästa lösningen för oss.

 

 

Vad kommer att hända de kommande åren?

– Jag tänker att vi kommer fortsätta göra det vi gör, men bli bättre och växa. Vi vill jobba mer med hållbarhetsfrågor och med kunder inom den sektorn. Jag ser också att vi fortsatt kommer ligga i framkant med teknikutvecklingen och digitaliseringen – vi fortsätter att vara nytänkande.

 

 

En sista snabb: Beskriv dig själv med tre ord! 

– Haha, det är så svårt! Men jag skulle väl ändå säga lugn, och jag tror att jag är ganska omtänksam och lyhörd. Jag tror det beskriver mig på något sätt.