Sophie Ruth tillträder som VD

Sophie Ruth har rekryterats som VD för Swace Digital AB. Hon efterträder Jimmy Heibert, en av bolagets grundare, på vd-posten. Jimmy stannar i koncernen men kommer att utveckla portföljbolagen med helhetsansvar för dotterbolaget Plick AB.

Sophie har lång erfarenhet av rekrytering och HR och har i 2 år varit HR-chef hos Swace. Sophie är i grunden beteendevetare/personalvetare och har bl.a. tidigare varit konsultchef i många år.

Swace grundades för drygt 7 år sedan och har haft en stark organisk tillväxt om ca 30 – 50% årligen med god lönsamhet.

“Vi har alltid haft stort fokus på att ha nöjda kunder och välmående medarbetare. Vi är väldigt glada över att ha blivit utsedda till Gasell- och Superföretag två gånger vardera men särskilt stolta är vi över den låga personalomsättningen, höga medarbetarnöjdheten och de långsiktiga kundrelationer som vi byggt upp. Detta har resulterat i en fin tillväxt med en årsomsättning om ca 23 miljoner kronor, över 30 anställda vid utgången av 2019 och totalt ca 10 portföljbolag som vi medgrundat och/eller investerat i. Framåt kommer vi att fortsätta satsa på tillväxt och vi är väldigt glada att kunna utse Sophie Ruth till ny VD för bolaget. Med Sophie som VD skapar vi nya förutsättningar vad gäller employer branding och profilering där det i branschen gäller att sticka ut för att attrahera de bästa personerna vilket är avgörande för att bygga ett framgångsrikt bolag”, säger Tomas Jonsson, medgrundare och styrelseordförande i Swace.

“Jag är väldigt glad över att ta över efter Jimmy, som gjort ett jättebra jobb som vd hittills. Swace har byggt upp en fantastisk kultur och en spännande kundbas som jag är supertaggad att bygga vidare på”, säger Sophie Ruth.

Jimmy Heibert har varit VD sedan 5 år tillbaka och varit med från bolagets start.

“De senaste två åren har Swace/Swace Holding investerat och medgrundat ett flertal produktbolag. Investeringsverksamheten har snabbt vuxit och blivit en viktig del i styrelsens och ägarnas tillväxtstrategi. Det känns i och med det naturligt att lämna över VD-rollen i Swace Digital AB till Sophie som varit den drivande kraften bakom den kultur som håller samman och driver bolaget framåt”, säger Jimmy.

“Som digital byrå och konsultbolag känns det väldigt kul att styrelsen vågar satsa på en VD med HR-bakgrund. Hos Swace är människorna inte bara är viktiga, de är oumbärliga. Strategisk rekrytering, låg personalomsättning, medarbetarnas välmående, prestationsförmåga och individuella utveckling är alla kritiska faktorer där vi behöver fortsätta att satsa för att klara av att nå våra högt uppsatt mål.”, säger Sophie.

Sophie tillträder formellt som VD för Swace Digital 2020-01-07.