Prins Daniel och Swace Digital

I år hade Swace Digital den stora äran att bli inbjudna till Prins Daniels Entreprenörsdag.

Prins Daniels Entreprenörsdag är en inspirationsdag arrangerad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Prins Daniels Fellowship. Här samlas årligen unga entreprenörer från runt om i landet för att inspirera och dela erfarenheter.

Prins Daniels Fellowship syftar till att bidra till en bättre kultur för entreprenörskap och dagen bjöd på inspirerande scensamtal och spännande diskussioner. Swace känner sig väldigt hedrande över inbjudan.

Bildkälla: Erik Cronberg & Prins Daniel Fellowship