Gasellföretag 2021

Hurra!

Vi kan med glädje berätta att vi för fjärde året i rad blivit utsedda till ett Gasellföretag av Dagens Industri.

Det innebär i sin helhet att vi har sunda finanser, att vi vuxit organiskt och att vi haft en stark tillväxt de senaste åren. Vi vill rikta ett stort tack till våra duktiga medarbetare och våra fantastiska kunder.

Tack!