Infoping

En meddelandetjänst som kombinerar push och kundanpassade sms.

Android
iOS

Infoping gör det möjligt för mottagare att ge feedback med ett knapptryck, oavsett om de har appen eller inte. Informationsprocessen spåras och mäts, vilket ger sändaren direkt statistik och bekräftelse på att informationen faktiskt kommit fram.

Uppdrag

Swace har fått uppdraget att ta ett helhetsgrepp om frontend-utvecklingen till tjänstens appar. Stora delar av appen har skrivits om och vi har byggt på med ny funktionalitet och design som försetts av kund.

Tillvägagångssätt

I nära samarbete med kunden har vi stegvis byggt på med ny funktionalitet och förfinat
tjänsten. Plattformen för produkten utgörs av både Android och iOS och utvecklades i
Java samt Objective C och Swift. Backend har tillhandahållits av Infoping. För iOS
integrerades realm för lokal databas hantering samt Facebooks AsyncDisplayKit (Texture), för snabbare renderingar.

Teknikval

Android
iOS

Resultat

Apparnas kod är uppdaterad och ny funktionalitet har lyft användarupplevelsen för Infopings kunder.

Se mer case