Disruptive Materials

Innovativa lösningar

CSS3
HTML5
JavaScript
JQuery
PHP5
Wordpress

Disruptive Materials är ett snabbväxande företag som utvecklar produkter och lösningar för olika marknader baserade på nya, spännande material.

Uppdrag

Disruptive Materials har tagit fram materialet Upsalite, en materialteknikplattform baserat på poröst karbonat. Materialet används inom Derma för att utveckla premiumprodukter inom hud, hårvård och sport, och inom Pharma som bärare för svårlösliga läkemedel som annars inte skulle komma till patienters nytta. Swace Digital fick i uppdrag att ta fram UX och grafisk design som bättre speglar var företaget står idag. Designen skulle sen implementeras i en ny hemsida med WordPress som CMS.

Tillvägagångssätt

Efter en inledande förstudie tog vi fram UX och responsiv design för den nya hemsidan. När designen itererats fram och godkänts av kunden så implementerades hemsidan, samtidigt som kunden jobbade fram innehållet till varje sida.

Resultat

Hemsidan lanserades under våren 2018. Resultatet ser du här.

Teknikval

CSS3
HTML5
JavaScript
JQuery
PHP5
Wordpress

Se mer case