Binar Quicklift Systems

Ny responsiv hemsida i WordPress

CSS3
HTML5
JavaScript
JQuery
MySQL
PHP5
Wordpress

Binar är en industrikoncern som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder.

Uppdrag

Tillsammans med Profil Communication i Trollhättan utvecklade vi en ny hemsida i WordPress åt Binar Quicklift Systems, ett bolag som tillverkar ergonomiska lyftutrustningslösningar och lyfthjälpmedel.

Tillvägagångssätt

Baserat på design från Profil Communication i Trollhättan utvecklade vi en modern responsiv hemsida i WordsPress. Ett av målen med den nya sidan var att synliggöra säljprocessen och de unika egenskaperna hos kundens produkter. Detta gjordes genom att integrera filmer och animationer på hemsidan, en dynamisk FAQ och en interaktiv karta över kundens distributörer och säljkontor.

Resultat

Binar Quicklifts nya hemsida lanserades i september 2017. Sidan finns tillgänglig på svenska, engelska, tyska och franska och sticker ut rejält från konkurrerande aktörer med sin moderna design och funktioner.

Teknikval

CSS3
HTML5
JavaScript
JQuery
MySQL
PHP5
Wordpress

Se fler case